Trung Tâm Toán CMS

CMS là chương trình giáo dục thuộc bản quyền của CMS Edu – một Tập đoàn nổi tiếng thế giới chuyên về giáo dục tích hợp dựa trên năng lực tư duy.Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành kiến trúc, xây dựng với hàng trăm công trình mỗi năm. Bộ Ba vinh dự là đơn vị thiết kế & thi công nội thất cho hệ thống trung tâm phát triển tư duy sáng tạo- CMS.
Thiết kế & Thi công nội thất Trung tâm phát triển tư duy & sáng tạo Quốc tế - CMS Vinhome Gardennia
CMS là chương trình giáo dục của tập đoàn nổi tiếng trên thé giới chuyên về giáo dục tích hợp dựa trên năng lực tư duy. Bộ Ba vinh dự được chọn làm đơn vị thiết kế và thi công nội thất trung tâm phát triển tư duy & sáng tạo Quốc tế - CMS.

Thiết kế & Thi công nội thất Trung tâm phát triển tư duy & sáng tạo Quốc tế - CMS Vinhome Gardennia

Thiết kế & Thi công nội thất Trung tâm phát triển tư duy & sáng tạo Quốc tế - CMS Nguyễn Huy Tưởng
CMS là chương trình giáo dục thuộc bản quyền của CMS Edu- một tập đoàn nổi tiếng thế giới chuyên về giáo dục tích hợp dựa trên năng lực tư duy. Bộ Ba vinh dự được chọn làm đơn vị thiết kế và thi công nội thất trung tâm phát triển tư duy & sáng tạo Quốc tế - CMS.

Thiết kế & Thi công nội thất Trung tâm phát triển tư duy & sáng tạo Quốc tế - CMS Nguyễn Huy Tưởng

Thiết kế & Thi công nội thất Trung tâm phát triển tư duy & sáng tạo Quốc tế - CMS Trung Kính
Trung tâm phát triển tư duy & sáng tạo quốc tế - CMS 3 đặt tại tầng 4, số 219 Trung Kính, Hà Nội. CMS hướng đến khả năng tư duy độc lập và tư duy đa dạng bằng cách tập trung vào những tiềm năng không giới hạn của trẻ.

Thiết kế & Thi công nội thất Trung tâm phát triển tư duy & sáng tạo Quốc tế - CMS Trung Kính

Sản phẩm